Ön most elhagyja a www.kedplasma.hu weboldalát. Az orvosi információk – beleértve az engedélyezett alkalmazási köröket – eltérőek lehetnek az EU-n kívüli országokban.
NEM
IGEN
About Kedrion - Front Image

Játékszabályzat

A HUMAN BioPlazma Kft. (KEDPLASMA Magyarország Üzletág) Játékszabályzata

Hatályos: 2017. december 1.